drukuj

2015-07-02 12:19:40

Informacja o zgłoszeniach budowy


o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

Lp. Data zgłoszenia Opis projektowanego obiektu Lokalizacja zgłoszenia (adres) Imię i Nazwisko inwestora lub nazwa inwestora Data wniesienia ewentualnego sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 01.07.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Nowęcin, dz. 695 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.07.2015r.
2  08.07.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Charbrowo, dz. 545
Błażejewski Anetta
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniam 24.07.2015r.
3  10.07.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zbiornik na ścieki sanitarne
Siemirowice, dz. 178/2
Mirończuk Anita - Przeyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.07.2015r.
4  10.07.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego bez przyłączy
Garczegorze, dz. 100/5
Łosińska Jadwiga
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.08.2015r.
5  17.07.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków Redkowice, dz. 80/7
Jachnicka-Ramczyk Małgorzata Wniosek wycofany przez Inwestora w dniu 11.08.2015r.
-
6  20.07.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na scieki
Wojciechowo, dz. 84/4
Krupa Joanna
 - Przyjęto bez sprzeciwu z 21.08.2015r.
7  20.07.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez przyłączy)
Nowęcin, dz. 77/2
Machowski Andrzej
-
Przyjęto bez sprzeciwu z 19.08.2015r.
8  24.07.2015 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego -I etap zabudowy działki bez przyłączy
Popowo, dz. 36/5
Kwidzińscy Jan i Emilia
- Przyjęto bez sprzeciwu z 21.08.2015r.
9  06.08.2015r. Budowa energetycnej linii kablowej 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi
Dziechlino, dz. 146, 172, 189/5
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Przyjęto bez sprzeciwu z 26.08.2015r.
10  13.08.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczna (bez przyłączy)
Cewice, dz. 315/20

Justyna Ludwichowska

Maciej Frąckowiak

Przyjęto bez sprzeciwu z 10.09.2015r.
11  13.08.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki - etap I budowy siedliska rolnego
Krępa Kaszubska, dz. 259/2
Edward Wojciechowski
- Przyjęto bez sprzeciwu z 26.08.2015r.
12  17.08.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez przyłączy)
Nowa Wieś Lęborska, dz. 420/8
Kinga i Dariusz Sienkiewicz
- Przyjęto bez sprzeciwu z 23.09.2015r.
13  21.08.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV
Łebieniec, dz. 268/2, 194, 193/12
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - Przyjęto bez sprzeciwu z 03.09.2015r.
14  27.08.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 68/10 w miejscowości Czarnówko Nowa Wieś Lęborska, dz. 75/5, 70 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie Decyzja sprzeciwu z 23.09.2015r.
-
15  27.08.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV dla zasilania działki nr 174/9 w miejscowości Żarnowska Żarnowska, dz. 174/12, 301 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie  Decyzja sprzeciwu z dniem 07.10.2015r.
 -
16  27.08.2015r. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lębork obr. 1, dz. 361
Brygida Paćkowska - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.10.2015r.
17  31.08.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lębork obr. 14, dz. 295/13 Malwina Remiasz
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.10.2015r.
18  02.09.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lubowidz, dz. 317/14
Ewelina i Łukasz Pobłoccy
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.10.2015r.
19  08.09.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Bukowina, dz. 85/6
Barbara Głodowska
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.10.2015r.
20  08.09.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki
Niebędzino, dz. 31/30, 31/31
Sebastian Zamojski
- Przyjęto bez sprzeciwu z 22.09.2015r.
21  11.09.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lębork, dz. 238 obr. 5
 Marek Wilczyński
Wniosek wycofano 09.10.2015r.
 -
22  29.09.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Rozgorze, dz. 83/8  Aleksander Lesiak
-
 Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.10.2015r.
23  10.09.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV
Lębork, dz. 287, 288/2 obr. 14
PUEE Krzysztof Rzeszutko
 - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.10.2015r.
24  02.10.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją wewnętrzną wod.-kan., elektryczną i c.o.
Cewice, dz. 315/22
Kamila i Damian Kostuch
 - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.11.2015r.
25  05.10.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lubowidz, dz. 41/97
 Anetta Ronkiewicz
 Wniosek wycofany przez Inwestora w dniu 09.11.2015r.
 -
26  05.10.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lubowidz, dz. 308
 Mariusz Babij
-
Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 04.11.2015r.
27  07.10.2015r. Budowa budynku mieszkalanego jednorodzinnego
 Żarnowska, ul. Polna, dz. 179/3
 Katarzyna Burzyńska
 - Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 21.10.2015r.
28  07.10.2015r.  Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego
Nowęcin, ul. Łebska 120, dz. 106
 Robert Rawa
-
Przyjęto zgloszenie bez sprzeciwu z dniem 04.12.2015r.
29  08.10.2015r.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lębork, dz. 295/144 obr. 14
Bożena Majer reprezentująca "MABBUD" 
 - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 06.11.2015r.
30  09.10.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Lębork, dz. 238 obr. 5
 Anna Wilczyńska
 - Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu z dniem 27.10.2015r.
31 29.09.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Lębork, dz. 254, 84/2 obr. 9 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 12.10.2015r.
32  22.10.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV
Lębork, dz. 358, 773, 346/6 obr. 7
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie -
Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.11.2015r.
33  23.10.2015r. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
 Lębork, dz. 295/162, 319 obr. 14
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.11.2015r.
34 29.10.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczenurze, dz. 296/7, 296/8 Włodzimierz Mykowski - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.11.2015r.
35 30.10.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Czarnówko, dz. 253, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/4, 263/5 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie -   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.11.2015r.
36 30.10.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Czarnówko, dz. 75/5, 70 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie  Decyzja sprzeciwu z dniem 26.11.2015r.  -  
37 09.11.2015r. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Cewice, dz. 289/16, 291/3, 291/4, 292, 315/15 Jolanta Safader- Skwarlińska, Jan Skwarliński i cezary Pietrasik Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.11.2015r.
38 10.11.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Lębork, dz. 295/140 obr. 14 Bożena Majer reprezentująca Firmę Usługi Ogólnobudowlane MABBUD  - przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.12.2015r.
39 12.11.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mosty, dz. 41/97 Anetta Ronkiewicz Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 26.11.2015r.
40 13.11.2015r. Budowa linii kablowej nn 0,4kV w zakresie działki 729, 739 w celu zasilenia dz. nr 737/7 w m. Nowęcin Nowęcin, dz. 729, 739 ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r.
41. 24.11.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (dwulokalowy) Lębork, dz. 53/4 obr. 13

Stanisław i Urszula Wilczyńscy

 - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.12.2015r.
42. 26.11.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Lębork, dz. 96/6 obr. 1

Piotr Sekreta

- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.01.2016r.
43 30.11.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Czarnówko, dz. 75/5, 70

ENERGA- OPERATOR S.A.

- Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r.
44 30.11.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV
Żarnowska, dz. 174/12, 301 ENERGA- OPERATOR S.A. - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.12.2015r.
45 07.12.2015r. Budowa linii kablowej 0,4 kV Nowa Wieś Lęborska, dz. 495, 579 ENERGA- OPERTAOR S.A. - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.12.2015r.
46 07.12.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Łebieniec, dz. 312, 194, 178/2 ENERGA- OPERATOR S.A.  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 21.12.2015r.
47 19.11.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV (w trakcie rozpatrywania zgłoszenia pełnomocnik Inwestora dokonał zmiany w treci określającej przedmiot zgłoszenia: z przyłącza kablowego 0,4kV na linię kablową 0,4kV)
Nowęcin, dz. 695, 729 ENERGA- OPERATOR S.A. - Przyjęto bez sprzeciwu z dniam 30.11.2015r.
48 08.12.2015r. Budowa sieci wodociągowej od ul. Drętowo w Lęborku do miejscowości Rybki dz. 67/3 obr. 12 Lębork, dz 105/1-L obr. Popowo, dz. 105/2-L, 140/2-L, 9/1 obr. Małoszyce Artur Klejna Wniosek wycofano z 29.12.2015r. -
49 10.12.2015r. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego Łeba, dz. 1688, 1689 obr. 1 Zbigniew Karapuda -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 27.01.2016r.
50 15.12.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV Lębork, dz. 92/1, 86, 93/1, 106, 107, 108/1, 108/25 obr. 1 ENERGA-OPERATOR S.A.  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 30.12.2015r.
51 23.12.2015r. Budowa budynku mieszkalnego bez przyłączy Lębork, dz. 93/7 obr. 1 Adam Walkusz -  Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r.
52 23.12.2015r. Budowa linii kablowej 0,4 kV Lębork, dz. 23/3 obr. 13 ENERGA- OPERATOR S.A. - Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 13.01.2016r.
53 23.12.2015r. Demontaż linii napowietrznej 0,4kV Lębork, dz. 21/3, 23/3, 35 obr. 13, dz. 416 obr. 3, dz. 1 obr. 2 ENERGA- OPERATOR S.A.  - Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r.
54 23.12.2015r. Budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego Lębork, dz. 21/3, 23/3, 35 obr. 13; dz. 416 obr. 3; dz. 1 obr. 2 ENERGA- OPERATOR S.A. -  Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 14.01.2016r.
55 14.01.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lębork,

dz. 295/3, 295/20, 308/1 obr. 14

dz. 112/3 obr. 11

ENERGA-OPERATOR S.A.  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 28.01.2016r.
56

15.01.2016r.

budowa linii kablowej 0,4kV

Łebieniec, dz. 268/1, 268/2, 271/2, 272/3, 272/4, 272/5

ENERGA- OPERATOR S.A.

 -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 01.02.2016r.
57

27.01.2016r.

budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Łeba, dz. 1712 obr.1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plejada"

wnisek wycofano 18.02.2016r.  -
58

28.01.2016r.

Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Mazowiecka

Lębork, dz. 2/10 obr. 5

dz. 105, 160 obr. 1

Gmina Miasto Lębork

  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 02.03.2016
59 28.01.2016r. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Sudecka Lębork, dz. 28, 53, 86, 92/1, 93/1, 105, 106, 107, 108/1 obr. 1 Gmina Miasto Lębork    Przyjęto bez sprzeciwu dn.02.03.2016r
60 28.01.2016r. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Małopolska Lębork, dz. 160, 228, 440, 442, 458, 472 obr. 1 Gmina Miasto Lębork    Przyjęto bez sprzeciwu 02.03.2016
61 09.02.2016 Budowa kanalizacji deszczowej Popowo, dz. 103/4, 150/3 Gmina Cewice    Wniosek wycofano z 04.03.2016r.
62 11.02.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lębork, dz. 392 obr. 5

dz. 160, 472 obr. 1

ENERGA - OPERATOR S.A.  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 07.03.2016r.
63 11.02.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Bukowina, dz. 250/2

ENERGA-OPERATOR S.A.  -  Przyjęto bez sprzecieu z dniem 15.02.2016r.
64 12.02.2016r. Sieć wodociągowa

Pieski, dz. 96, 97, 100, 101, 102, 103, 107, 143, 144, 145, 146, 147, 140, 139, 125, 63/2, 148, 167, 169, 160, 202,203, 209, 212, 255, 194, 61, 86, 94, 84/5, 32/2, 17/2, 6, 7/3, 63/1, 85, 217, 82, 83, 84/4, 211, 99

Gmina Cewice  Wniosek wycofano 16.03.2016r.  
65 17.02.2016r. Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświetleniowej kablowej w drodze wewnętrznej przy ul. Sienkiewicza

Łeba, dz. 364/14, 364/16 obr. 1

Gmina Miejska Łeba  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2016r.
66 17.02.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowęcin, dz. 750/1

Bozena Krawczyk  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.03.2016r.
67 17.02.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowęcin, dz. 750/2

Jakub Krwczyk  - Przyjęto bez sprzecwiu z dniem 22.03.2016r.
68 17.02.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Nowęcin, dz. 750/3

Katarzyna i Rafał Krawczyk    Przyjęto bez sprzecieu z dniem 24.03.2016r.
69 19.02.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lębork, dz. 66/13, 147/2, 147/6, 147/7, 147/8, 299/6 obr. 11

ENERGA- OPERATOR S.A.  Wniosek wycofano 11.03.2016r.  -
70 19.02.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lębork, dz. 144, 299/5 obr. 11

ENERGA- OPERATOR S.A.  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 08.03.2016r.
71 22.02.2016r. Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego

Nowa Wieś Lęborska, dz. 884/6

Piekarski Jacek wniosek wycofano dnia 16.03.2016r.
-
72 23.02.2016r. Budowa kanalizacji deszczowej

Cewice, dz. 431, 453, 460/1, 464/1

Gmina Cewice    Przyjęto bez sprzeciwu po korekcie z 23.03.2016r.
73 25.02.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

dz. 72, 47/3 obr. 13 Lębork

dz. 752/3, 752/8 obr. Nowa Wieś Lęborska

ENERGA - OPERATOR S.A.  -

 Nie wniesiono sprzeciwu z dniem 31.03.2016r.

 

74 01.03.2016r budowa odcinka sieci enenrgetycznej do 1kV - linia oswitleniowa kablowa

Łeba, dz. 836/6, 836/8 1701 obr 1

GminaMiejska Łeba -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.03.2016r.
75 04.03.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lębork dz. 92/1 obr. 1

ENERGA- OPERATOR S.A.  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 18.03.2016r.
76 23.02.2016 Budowa oświetlenia ulicznego

Lębork, dz. 56/46, 42, 51/1, 56/33, 56/35, 56/36 obr. 9

Gmina Miasto Lębork -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 15.03.2016r.
77 07.03.2016r. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV

Cerwice, dz. 240, 288, 287, 286, 554, 8, 34, 282/1, 315/8, 315/15, 315/34, 315/21, 315/39, 315/26, 315/31

ENERGA-OPERATOR S.A. Wniosek wycofano 14.04.2016r  -
78 18.03.2016 budowa budynku mieszkalnego

Cewice, dz. 23/4

Natalia i Mateusz  Ziarkowscy  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 22.04.2016r.
79 11.03.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lębork, dz. 41/3 obr. 3

Czapla Mirosław    
80 23.03.2016r. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z dwoma zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne

Lubowidz, dz. 356/20

Marzanna Markowska i Paweł Markowski  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 29.04.2016r.
81 25.03.2016 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lębork, dz. 395 obr. 5

Marcin Hopa  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.04.2016r.
82 25.03.2015r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lębork, dz. 394 obr. 5

Marcin Hopa  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.04.2016
83 06.04.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lębork, dz. 41/3 obr. 3

Mirosław Czapla  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 17.05.2016
84 08.04.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Lubowidz, dz. 112/3

ENERGA- OPERATOR S.A.    
85 29.03.2016r. Budowa linii kablowej0,4 kV, oświetlenia zewnętrznego

Lębork, dz. 217/4 obr. 7

Gmina Miasto Lębork - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 14.04.2016r.
86 15.04.2016r. Budowa budynku mieszkalnegho jednorodzinnego

Żarnowska, dz. 17/68

Radosław Pietrusewicz i Katarzyna janusz-Pietrusewicz  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.05.2016
87 15.04.2016r. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Żarnowska, dz. 17/68

Emilia Michałowska- Mrozewska -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 19.05.2016
88 15.04.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Nowęcin, dz. 695, 29/2, 738, 740

Energa- Operator S.A.    
89 19.04.2016r. Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświetleniowej

Łeba, dz. 426/3, 426/4, 426/9 obr. 1

Gmina Miejska Łeba    
90 22.04.2016r. Budowa budynku mieszkalnego

Cewice, dz.236/6

Rafał Wałdoch  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 20.05.2016r.
91 26.04.2016r. Budowa linii kablowej 0,4kV

Czarnówsko dz. 78/11, 78/21

Energa- Operator S.A.   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 16.05.2016r.
92 27.04.2016r. Wymiana linii napowietrznej, budowa linii kablowej 0,4kV

Karlikowo, dz. 44/1, 44/3, 46, 69, 73, 85/2, 48, 84, 83, 82, 79, 66, 65, 64/2, 64/1, 63, 59/2, 56

Energa -Operator S.A. Wniosek wycofano 19.05.2016

 

 -

93 10.05.2016 sieć elektroenergetyczna nn0,4 kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego nn0,4

Pieski dz. 9, 17/2, 32/2, 61

Gmina Cewice   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.06.2016r.
94 10.05.2016 sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV - budowa sieci oświetlenia ulicznego nn0,4kV

Popowo dz. 103/4

Gmina Cwice   Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 03.06.2016r.
95 18.05.2016 Budowa linii kablowej

Gęś, dz. 91, 226, 227, 291/2, 291/4, 291/5, 293, 295

Energa- Operator S.A. oddział Koszalin wniosek wycofano 06.06.2016r.  
96 27.04.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków

Żarnowska dz. 174/12, 301

Gmina Wicko  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
97 02.05.2016 sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej

Chocielewko dz. 168

Energa Oświtlenie sp. z O.O. Sopot -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
98 02.05.2016 sieć elektroenergetyczna 0,4 - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi dojazdowej do osiedla budynków jednorodzinnych

Łebień dz. 334

Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot  -  Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
99 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej Kęłowo - Łowcze

Kębłowo Nowowiejskie, dz. 230

Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
100 02.05.2016r. Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w Janowicach

Janowice, dz. 44, 46/15, 46/19

Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot  Wniosek wycofano 25.05.2016 -
101 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na drodze poowiatowej w Karlikowie

Karlikowo, dz. 59/2, 59/1, 73

Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
102 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi osiedlowej w Lubowidzu

Lubowidz, dz. 347/2

Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 25.05.2016r.
 103 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi oiedlowej na ul. Sosnowej, Mosty
Mosty, dz. 42/7, 42/16, 745 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot  - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
104 02.05.2016 Sieć elektroenertgetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha, Mosty Mosty, dz. 668, 41/87, 41/49, 41/18 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
105 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oswietlenia drogowego na drodze powiatowej w Rozgorzu Rozgorze, dz. 82/2, 86 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
106 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej w Garczegorzu Garczegorze, dz. 24/3 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
107 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. rzecznej, Mosty Mosty, dz. 39/6, 668 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
108 02.05.2016 Sieć elektroenergetyczna 0,4kV - budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej ul. Młynarska, Nowa Wieś Lęborska Nowa Wieś Lęborska, dz. 510 Energa Oświetlenie sp. z O.O. Sopot - Przyjęto bez sprzeciwu z dniem 24.05.2016r.
109 25.05.2016 Budowa odcinka sieci energetycznej do 1kV - linii oświeyleniowej kablowej w drodze łączącej ul. Powstańców Warszawy z ul. Kościuszki Łeba, dz. 426/3, 426/4, 426/9 obr. 1 Gmina Miejska Łeba    
110 03.05.2016 liniia kablowa 0,4 kV Lębork, dz.318, 319 Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie    
111 06.06.2016r. linia kablowa 0,4kV Ulinia, dz. 55/3, 55/5, 55/9 Energa-Operator S.A. Odział w Koszalinie    
112 06.06.2016r. linia kablowa 0,4kV Lębork, dz. 287, 288/2, 320/2, 320/3 obr. 14 Energa-Operator S.A. Odział w Koszalinie    
113 09.06.2016r. linia kablowa 0,4 kV Lębork, dz. 66/13, 147/2, 147/6, 147/7, 147/8, 299/6 obr. 11 Energa- Operator S.A. Oddział w Koszalinie    
114 09.06.2016r. budowa budynku mieszkalnego Nowa Wieś Lęborska, dz. 577/9 Piotr Okrój    

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 02.07.2015 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 10.06.2016 08:43
Liczba wyświetleń: 3208