drukuj

2011-10-27 12:33:58

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)

W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych / mistrzowskich.

 

Treść zapytania ofertowego zamieszczona poniżej.

 


16.11.2011r.

INFORMACJA


dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1,

którego przedmiotem jest

opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.
w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”)


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego stwierdzono brak ofert na części:

Część 1 – blacharz

Część 2 – kowal

Część 4 – zegarmistrz

Część 8 – elektromechanik pojazdów samochodowych

Część 10 – lakiernik samochodowy

Część 14 – betoniarz zbrojarz

Część 15 – kamieniarz

Część 17 – stolarz

Część 18 – stolarz budowlany

Część 19 – stolarz meblowy

Część 20 – tapicer

Część 21 – lakiernik

Część 24 – introligator

Część 29 – brukarz

Część 33 – monter instalacji gazowych

Część 36 – malarz tapeciarz

Część 43 – kominiarz

 

W niżej wymienionych częściach w wyniku oceny złożonych przez Wykonawców ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym stwierdzono, iż przekraczają kwoty posiadane przez Zamawiającego na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:

Część 3 – ślusarz

Część 5 – złotnik-jubiler

Część 7 – mechanik pojazdów samochodowych

Część 9 – blacharz samochodowy

Część 11 – elektromechanik

Część 12 – monter elektronik

Część 13 – wulkanizator

Część 16 – szklarz budowlany

Część 22 – krawiec

Część 23 – obuwnik

Część 25 – cukiernik

Część 26 – piekarz

Część 27 – przetwórca ryb

Część 28 – rzeźnik wędliniarz

Część 30 – cieśla

Część 31 – dekarz

Część 32 – elektryk

Część 34 – monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Część 35 – monter izolacji budowlanych

Część 37 – murarz

Część 38 – posadzkarz

Część 39 – zdun

Część 40 – glazurnik

Część 41 – fotograf

Część 42 – fryzjer

Część 44 – kosmetyczka

Część 45 – technolog robót wykończeniowych w budownictwie

 

 W następujących częściach:

Część 6 – mechanik – monter maszyn i urządzeń

Część 46 - rachunkowość zawodowa oraz rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją

Część 47 – dokumentacja działalności gospodarczej

Część 48 – rysunek zawodowy

Część 49 – zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Część 50 – podstawowe zasady ochrony środowiska

Część 51 – podstawowe przepisy prawa pracy

Część 52 – podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

Część 53 – podstawy psychologii i pedagogiki

Część 54 – metodyka nauczania

Wykonawcy złożyli oferty spełniające warunki udziału oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia.

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż ogłosi ponowne zapytanie ofertowe dotyczące części od 1-5 oraz od 7-45.

 


23.11.2011r.


INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1

którego przedmiotem jest opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych / mistrzowskich w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych")

Zawiadamia się, iż w dniu 23.11.2011 roku z Wykonawcami, którzy złożyli oferty spełniające warunki udziału oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia zawarto umowę na realizację następujących części zamowienia:
Część 6 - mechanik - monter maszyn i urządzeń - umowę podpisano z Panem Marianem Ciupa, zamieszkałym w Lęborku
Część 46 - rachunkowość zawodowa oraz rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, Części 49 - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, Części 50 - podstawowe zasady ochrony środowiska, Części 53 - podstawy psychologii i pedagogiki, Części 54 - metodyka nauczania - umowę podpisano z Panią Katarzyną Jaskólską, zamieszkałą w Dębnicy Kaszubskiej
Część 47 - dokumentacja działalności gospodarczej, Części 48 - rysunek zawodowy, Części 51 - podstawowe przepisy prawa pracy, Części 52 - podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem - umowę podpisano z Panią Katarzyną Praszczak, zamieszkałą w Słupsku

 


 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe nr 1.doc 2011-10-27 12:45:06 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr 1.pdf 2011-10-27 12:45:32 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 27.10.2011 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2011 13:27
Liczba wyświetleń: 3022