drukuj

2011-11-08 13:49:57

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 - pełnienie funkcji doradcy zawodowego.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)

W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji doradcy zawodowego.

Treść zapytania ofertowego zamieszczona poniżej.


Lębork, 2011-11-21

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5,

którego przedmiotem jest
pełnienie funkcji doradcy zawodowego

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").
 
Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła Pani Renata Kępińska.


30.11.2011r.

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5,
którego przedmiotem jest
pełnienie funkcji doradcy zawodowego

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").

Zawiadamia się, iż w dniu 30.11.2011 roku zawarto umowę na realizację zlecenia z Panią Renatą Kępińską.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe nr 5.pdf 2011-11-08 13:50:57 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr 5.doc 2011-11-08 14:23:33 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 08.11.2011 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2011 15:14
Liczba wyświetleń: 3060