drukuj

2011-11-21 13:21:32

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 - na pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi technicznej w PCE.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)          W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz brakiem udzielenia zamówienia w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4 z powodu przekroczenia kwot, którymi dysponuje Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi technicznej w PCE.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, tel.: (59) 86 32 825, faks: (59) 86 32 850, e-mail: starostwo_lebork@poczta.onet.pl, adres strony internetowej: www.powiat-lebork.comdo pobrania pełna treść zapytania ofertowego nr 8 - pobierz 1,7 MB30.11.2011r.
INFORMACJA
dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8,
którego przedmiotem jest

pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi technicznej w PCE

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").


Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta. W wyniku oceny złożonej przez Wykonawcę oferty stwierdzono, iż spełnia warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz cena ofertowa brutto mieści się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację przedmiotu zamówienia.

Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła Pani Anna Rutecka.


02.12.2011r.

INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8
którego przedmiotem jest pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi technicznej w PCE

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").

Zawiadamia się, iż w dniu 01.12.2011 roku zawarto umowę na realizację zlecenia z Panią Anną Rutecką.

 

 


        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie_ofertowe_nr_8.doc 2011-11-21 18:18:06 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 21.11.2011 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2011 13:10
Liczba wyświetleń: 2891