2014-12-31 11:00:25

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2014


W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+”, zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-12-23 08:29:58

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DS.272.2.18.2014


Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-12-22 15:12:23

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.17.2014


świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-11-05 14:00:38

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno–wyrównawczych i pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-10-31 13:14:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.15.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-10-23 13:47:18

Zapytanie Ofertowe nr PO.TDŚP.272.2.14.2014


Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-10-17 13:56:36

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.13.2014


Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim więcej...

2014-10-17 10:41:04

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.12.2014


Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania: Zadanie 1. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – oferty doskonalenia. Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – sieci współpracy i samokształcenia. Zadanie 3. Koszty pośrednie. więcej...

2014-09-24 13:26:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.11.2014


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji zajęć na lodowisku „Biały Orlik” w Lęborku w wymiarze 8 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. więcej...

2014-09-22 09:43:50

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.10.2014


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. więcej...

2014-09-05 14:07:17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.9.2014


Pełnienie funkcji opiekunów klasowych (łącznie 4 osoby) w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku oraz Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku., którzy będą zaangażowani w realizację zadania 4 projektu, dot. doradztwa zawodowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy pomocy e-learningu w roku szkolnym 2014/2015 więcej...

2014-08-25 12:43:42

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.50PLUS.272.2.8.2014


zakup materiałów biurowych więcej...

2014-08-22 12:18:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.50PLUS.272.2.7.2014


dotyczące: zakupu materiałów promocyjnych (plakaty i ulotki) w ramach projektu „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” więcej...

2014-08-18 12:53:37

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.6.2014


zatrudnienie dwóch opiekunów więcej...

2014-08-06 11:14:43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014


Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych: manekin treningowy, defibrylator treningowy, materiały i środki pomocy przedmedycznej. więcej...

2014-06-05 10:21:20

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.4.2014


Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego (30 godzin) dla 1 uczestniczki (studentki Politechniki Gdańskiej o kierunku Inżynieria Biomedyczna - Fizyka w medycynie oraz Biomatematyka) projektu innowacyjnego testującego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-03-17 10:15:10

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.3.2014


Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych dla 1 uczestniczki projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności" (studentki Analityki medycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy). więcej...

2014-03-11 09:19:02

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.IX.272.2.2.2014


na zakup usługi organizacji zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. więcej...

2014-02-13 15:15:42

ZAPYTANIE OFERTOWE PO.IX.272.2.1.2014


Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi organizacji zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni” więcej...