2015-07-21 14:31:43

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2015


świadczenie usługi cateringowej (drobnego poczęstunku) więcej...

2015-07-17 14:14:27

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.18.2015


wykonanie podziękowań GRAWERTONÓW dla przedsiębiorców, u których uczestnicy projektu odbywali staż letni w okresie wakacyjnym 2015 roku. więcej...

2015-05-26 14:03:52

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.17.2015


zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych więcej...

2015-05-25 10:38:35

ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.4.2015.DB


Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2015-05-08 08:57:31

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2015


zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku więcej...

2015-05-06 14:45:55

ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.2.2015.DB


Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) więcej...

2015-04-27 08:55:14

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku


Postępowanie w trybie: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) więcej...

2015-04-22 14:56:09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.15.2015


Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2015-04-10 13:16:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.14.2015


Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2015-04-03 11:39:03

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.13.2015


zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2015-03-30 14:04:37

ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.1.2015.DB


Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. Nr 208, poz. 1240 ze zm.) więcej...

2015-03-19 09:35:55

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.11.2015


Przeprowadzenie szkolenia dla 9 mentorów z zakresu usług Biura Mentoringu w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” więcej...

2015-03-18 14:15:08

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.ORE.272.2.12.2015


zakup i dostawa artykułów spożywczych i opakowań jednorazowych więcej...

2015-03-11 14:03:28

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.10.2015


zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2015-03-09 11:20:36

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.5.2015


W związku z realizacją projektu „Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych. więcej...

2015-03-02 09:03:29

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.9.2015


Organizacja i obsługa cyklu seminariów na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2015-02-27 13:32:19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.8.2015


dostawy fabrycznie nowego, profesjonalnego sprzętu multimedialnego więcej...

2015-02-24 15:05:02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.7.2015


Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w ramach projektu „ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2015-02-16 11:45:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.3.2015


zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy fabrycznie nowych tonerów więcej...

2015-02-16 08:27:33

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.4.2015


na Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji regionalnej w Łebie w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Droga do samodzielności” więcej...

2015-02-16 08:23:12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.2.2015


dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych dla Powiatu Lęborskiego więcej...

2015-02-12 14:20:01

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.6.2015


Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczestników projektu biorących udział w zadaniu dot. rozwoju przedsiębiorczości do wybranego pracodawcy z terenu Trójmiasta. więcej...

2015-01-20 11:09:54

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.1.2015


Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do instytucji kultury (teatru) oraz średniego lub dużego przedsiębiorstwa (renomowanego zakładu pracy) z obszaru województwa pomorskiego, dla uczestników ww. projektu. więcej...