2010-09-30 09:02:32

Waldemar Walkusz


Zespół Szkół nr 3 w Lęborku - dyrektor więcej...

2010-09-16 08:34:20

Mirosława Okrój


Starostwo Powiatowe w Lęborku - kierownik wydziału budownictwa (korekta oświadczenia) więcej...

2010-07-20 10:23:08

Agata Sadło


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-26 08:14:19

Ryszard Tadeusz Wenta


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Starosta więcej...

2010-05-26 08:10:22

Waldemar Stefan Walkusz


Zespół Szkół nr 3 w Lęborku - Dyrektor więcej...

2010-05-17 08:23:16

Jan Dominiecki


Nadleśnictwo Lębork - p.o. nadleśniczego więcej...

2010-05-12 10:17:17

Wiktor Jan Tyburski


Starostwo Powiatowe w Lęborku - wicestarosta więcej...

2010-05-12 10:14:16

Tadeusz Rabka


Szkoła Podstawowa w Łebie - dyrektor szkoły więcej...

2010-05-12 10:11:16

Krzysztof Pruszak


Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej - Dyrektor więcej...

2010-05-12 10:09:15

Witold Piórkowski


emeryt więcej...

2010-05-12 10:07:32

Zbigniew Jan Lewandowski


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Gabinet Chirurgiczny więcej...

2010-05-12 10:05:03

Tomasz Piotr Tutak


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku - nauczyciel więcej...

2010-05-12 10:02:38

Dariusz Więckowski


Kierownik NZOZ Vivax w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2010-05-12 09:59:42

Marian Borek


Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku - dyrektor więcej...

2010-05-12 09:57:25

Andrzej Dziembowski


Rolnik, Karlikowo, Gmina Nowa Wieś Lęborska więcej...

2010-05-12 09:54:15

Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska


PPU "Robex" Sp. z o.o. - Główna księgowa więcej...

2010-05-12 09:50:24

Ryszard Tadeusz Wenta


Starostwo Powiatowe w Lęborku - starosta lęborski więcej...

2010-05-12 09:47:04

Edmund Konstanty Głombiewski


Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Gdańsku - koordynator więcej...

2010-05-12 09:43:39

Zygmunt Marek Lisiecki


Urząd Miejski w Lęborku - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. więcej...

2010-05-12 09:40:41

Mirosław Zbigniew Rybicki


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Lęborku - kierownik Biura Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-05-12 09:37:00

Jacek Woronowicz


Przychodnia Weterynaryjna - lekarz weterynarii, właściciel więcej...

2010-05-12 09:33:37

Adela Dorota Muzykiewicz


NZOZ "Stary Browar" - kierownik więcej...

2010-05-12 09:31:30

Zdzisław Henryk Chojnacki


Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - inspektor do spraw planowania przestrzennego, p. o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska. więcej...

2010-05-12 09:26:39

Maciej Barański


Gimnazjum nr 1 w Lęborku - Dyrektor szkoły więcej...

2010-05-10 08:51:21

Marian Hauza


Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice więcej...

2010-05-10 08:46:48

Andrzej Sapiński


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:43:43

Teresa Bożek


Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:41:34

Wanda Konieczna


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:39:45

Zdzisław Korda


kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:37:23

Agnieszka Szumańska


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:33:43

Jolanta Elżbieta Wilkiel


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:30:26

Elżbieta Kowalczyk


Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:27:55

Iwona Sysik


Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:25:32

Danuta Rybak


Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:20:03

Wojciech Siedlik


Dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:17:25

Grzegorz Popin


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:14:59

Iwona Łoczewska


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:11:36

Teresa Szczepańska


Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:08:40

Małgorzata Bresler


Dyrektor Zespołu Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:04:48

Marek Biały


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2010-05-10 08:01:41

Bogdan Libich


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2010-05-10 07:58:59

Ryszard Rozwadowski


Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku więcej...

2010-05-10 07:56:25

Artur Obolewski


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych na 2 w Lęborku więcej...

2010-05-07 09:00:02

Danuta Mikołajczyk


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Sekretarz więcej...

2010-05-07 08:58:11

Joanna Kardas


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami więcej...

2010-05-07 08:55:46

Halina Łukian


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2010-05-07 08:53:38

Małgorzata Dominiecka


Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2010-05-07 08:50:35

Krystyna Adamek


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków więcej...

2010-05-07 08:47:52

Katarzyna Ramczyk


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-07 08:45:54

Teresa Pepłowska


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-07 08:43:41

Krystyna Mikołajczyk


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-07 08:41:29

Zenon Kaczykowski


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-06 11:20:27

Jolanta Gostkowska


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-06 11:18:00

Bogumiła Fijałkowska


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-06 11:15:33

Irena Stencel


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2010-05-06 11:12:45

Mirosława Okrój


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2010-05-06 11:06:41

Krystian Specht


Starostwo Powiatowe w Lęborku - p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2010-05-06 11:03:51

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2010-05-06 11:01:08

Bronisław Krzesiński


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2010-05-06 10:58:59

Dariusz Buczak


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2010-05-06 10:55:13

Grażyna Janik


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Skarbnik Powiatu Lęborskiego więcej...

2010-05-06 09:36:54

Maciej Barański


Gimnazjum nr 1 w Lęborku - Dyrektor szkoły więcej...

2010-05-06 09:33:59

Krzysztof Pruszak


Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej - Dyrektor więcej...

2010-05-06 09:22:31

Tomasz Tutak


Nauczyciel w ZSO nr 1 w Lęborku więcej...

2010-05-06 09:19:31

Wiktor Jan Tyburski


Starostwo Powiatowe w Lęborku - Wicestarosta więcej...