Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
22.08.2014 12:30:49 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:30:20 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:29:59 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:24:24 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:24:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:24:12 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:24:06 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:24:01 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:22:20 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 12:19:58 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.50PLUS.272.2.7.2014
22.08.2014 12:18:33 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.50PLUS.272.2.7.2014
22.08.2014 12:18:02 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.50PLUS.272.2.7.2014
22.08.2014 12:08:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 210/2014
22.08.2014 12:08:32 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 210/2014
22.08.2014 12:07:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 209/2014
22.08.2014 12:07:32 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 209/2014
22.08.2014 12:05:44 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 208/2014
22.08.2014 12:05:33 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 208/2014
22.08.2014 11:59:06 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
22.08.2014 11:58:59 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
22.08.2014 11:56:21 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
22.08.2014 11:56:13 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
22.08.2014 11:48:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 11:48:28 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 11:44:03 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 11:43:49 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu
22.08.2014 09:47:11 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu
22.08.2014 08:15:34 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu
22.08.2014 08:15:31 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu
21.08.2014 12:21:03 Admin Administrator Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 07.08.2014
21.08.2014 12:11:56 Admin Administrator Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 07.08.2014
21.08.2014 12:11:29 Admin Administrator Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 07.08.2014
21.08.2014 12:11:08 Admin Administrator Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 07.08.2014
21.08.2014 12:05:34 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
20.08.2014 10:07:30 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 13/2014
20.08.2014 10:07:17 Admin Administrator Edytowano artykuł Zarządzenie Starosty nr 13/2014
20.08.2014 10:07:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 13/2014
19.08.2014 08:16:13 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014
19.08.2014 08:16:00 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.5.2014
18.08.2014 12:53:49 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.6.2014
18.08.2014 12:53:37 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.TDŚP.272.3.6.2014
18.08.2014 11:46:08 Admin Administrator Edytowano artykuł Zorganizowanie wyjazdowych lekcji edukacyjnych dla 25 grup uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie wrzesień/październik 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12.08.2014 12:01:55 Admin Administrator Edytowano artykuł Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim
12.08.2014 11:52:52 Admin Administrator Edytowano artykuł Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli i nauczycielek w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów i uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. ZaPaL się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim
12.08.2014 11:46:45 Admin Administrator Edytowano artykuł Opracowanie programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozaszkolnych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu- Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12.08.2014 11:02:19 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
12.08.2014 11:02:14 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
12.08.2014 11:01:58 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
12.08.2014 10:25:17 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.
11.08.2014 13:47:05 zdp Lebork Dodany załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 11.08.2014r do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę (modernizację) drogi powiatowej nr 1330G ul. Kaszubskiej wraz z budową ścieżki rowerowej.