Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
08.04.2014 12:38:08 Admin Administrator Edytowano artykuł Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Gdyni do Parku Naukowo - Technologicznego oraz wskazanego przez Zamawiającego renomowanego zakładu pracy, dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie maj/czerwiec 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.04.2014 12:37:38 Admin Administrator Edytowano artykuł Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Gdyni do Parku Naukowo - Technologicznego oraz wskazanego przez Zamawiającego renomowanego zakładu pracy, dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie maj/czerwiec 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.04.2014 09:31:55 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 4/2014
08.04.2014 09:31:44 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 4/2014
08.04.2014 09:24:16 Admin Administrator Edytowano artykuł Organizacja i przeprowadzenie kursu programowania w języku Java i C# wraz z językiem angielskim zawodowym dla 1 uczestniczki projektu innowacyjnego testującego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej).
08.04.2014 09:18:18 Admin Administrator Edytowano artykuł Realizacja programów profilaktycznych Przygotowanie do podejmowania dojrzałych decyzji dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.04.2014 09:45:54 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów z ZSO Nr 1 w Lęborku i z ZSO Nr 2 w Lęborku - uczestników zajęć pozaszkolnych i opiekuna - w celu zebrania materiału do opracowania przewodnika turystycznego dla młodzieży na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.04.2014 09:45:14 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów z ZSO Nr 1 w Lęborku i z ZSO Nr 2 w Lęborku - uczestników zajęć pozaszkolnych i opiekuna - w celu zebrania materiału do opracowania przewodnika turystycznego dla młodzieży na rok szkolny 2013/2014 w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
03.04.2014 11:26:05 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 340/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
03.04.2014 11:25:57 Admin Administrator Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 340/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
03.04.2014 11:24:03 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
03.04.2014 11:23:48 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu
03.04.2014 09:13:56 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.3.2014
02.04.2014 12:14:25 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/301/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:14:20 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/301/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:14:11 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/301/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:13:12 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/301/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:12:06 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:11:54 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:11:50 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:11:45 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:11:41 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:11:37 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:10:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r.
02.04.2014 12:08:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 339/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
02.04.2014 12:08:12 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 339/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
02.04.2014 08:53:39 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia do pracowni elektroenergetyki odnawialnej - ZESTAW POMIAROWY DO POMIARU WYKORZYSTANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
02.04.2014 08:43:28 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Wykonanie projektu graficznego i wydruk materiałów informacyjnych/dydaktycznych dla uczniów z zakresu warsztatów psychologicznych organizowanych w ramach projektu pn. Zapal się do zawodu - Zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
01.04.2014 15:28:30 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Dostawę fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
01.04.2014 15:27:44 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Dostawę fabrycznie nowych tonerów i materiałów biurowych w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
01.04.2014 14:41:15 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 191/2014
01.04.2014 14:41:06 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 191/2014
01.04.2014 14:40:47 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 190/2014
01.04.2014 14:40:40 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 190/2014
01.04.2014 14:40:16 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 189/2014
01.04.2014 14:40:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 189/2014
01.04.2014 14:38:42 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 188/2014
01.04.2014 14:37:02 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 188/2014
01.04.2014 13:17:05 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uzyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, wbudowywanych na gorąco na drogach powiatowych zarządzanych przez ZDP w Lęborku
01.04.2014 12:31:49 Admin Administrator Edytowano artykuł Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa młodzieżowych przewodników turystycznych w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28.03.2014 14:25:59 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 rok
28.03.2014 14:24:46 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 rok
28.03.2014 12:59:50 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 339/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28.03.2014 12:59:41 Admin Administrator Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 339/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28.03.2014 12:59:20 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 338/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
28.03.2014 12:58:58 Admin Administrator Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR 338/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego
27.03.2014 14:43:01 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn.Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).
27.03.2014 14:40:36 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa wyposażenia klasopracowni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku w ramach projektu pn. Samo-dzielni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach).
27.03.2014 14:15:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu
27.03.2014 14:00:47 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Gdyni do Parku Naukowo - Technologicznego oraz wskazanego przez Zamawiającego renomowanego zakładu pracy, dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie maj/czerwiec 2014r. w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego