Tu jesteś:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
15.10.2012 14:02:42 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik z artykułu Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
15.10.2012 14:02:26 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
15.10.2012 13:54:50 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
12.10.2012 11:22:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu „Konsultacje społeczne i programy współpracy”
12.10.2012 11:21:51 Admin Administrator Dodany nowy artykuł „Konsultacje społeczne i programy współpracy”
11.10.2012 12:32:10 zdp Lebork Dodany załącznik Rozdział II i III (załączniki) do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
11.10.2012 12:30:49 zdp Lebork Dodany załącznik Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
11.10.2012 12:30:07 zdp Lebork Dodany załącznik SIWZ do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
11.10.2012 12:29:13 zdp Lebork Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
10.10.2012 15:13:59 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10.10.2012 15:12:13 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10.10.2012 14:49:42 Admin Administrator Edytowano artykuł Świadczenie usług badawczych i ewaluacyjnych oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego i produktu finalnego w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
10.10.2012 14:00:37 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego
10.10.2012 08:42:59 Admin Administrator Edytowano artykuł Orlikowe turnieje piłki noznej
10.10.2012 08:40:03 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Orlikowe turnieje piłki noznej
10.10.2012 08:39:50 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Orlikowe turnieje piłki noznej
10.10.2012 08:34:29 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
10.10.2012 08:34:25 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
10.10.2012 08:34:12 Admin Administrator Edytowano artykuł Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
10.10.2012 08:33:53 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
09.10.2012 11:35:40 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego i tonera w ramach projektu innowacyjnego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
09.10.2012 08:03:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 09 października 2012 roku
08.10.2012 13:41:55 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja kotłowni na okres trzech lat
08.10.2012 13:40:03 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Eksploatacja kotłowni na okres trzech lat
05.10.2012 14:08:40 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Eksploatacja kotłowni na okres trzech lat
05.10.2012 14:08:17 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Eksploatacja kotłowni na okres trzech lat
05.10.2012 10:28:35 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na : Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1326G mieszanką mineralno-asfaltową
04.10.2012 11:17:50 Admin Administrator Edytowano artykuł Starosta Lęborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
04.10.2012 11:16:53 Admin Administrator Edytowano artykuł Starosta Lęborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
04.10.2012 11:16:38 Admin Administrator Edytowano artykuł Starosta Lęborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
04.10.2012 11:15:39 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Starosta Lęborski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
04.10.2012 10:14:00 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.10.2012 09:21:25 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i tonerów dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.10.2012 09:17:28 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, kalkulatorów, zestawów geometrycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z geografii, biologii, matematyki i zajęć wyrównawczych z matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
04.10.2012 09:08:48 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Świadczenie usług cateringowych oraz wynajmu sal w ramach projektu innowacyjnego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
04.10.2012 09:01:03 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
04.10.2012 08:50:08 Admin Administrator Dodany nowy artykuł PENGO – Projekt edukacji NGO
04.10.2012 08:43:33 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
04.10.2012 08:42:35 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
04.10.2012 08:39:27 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lęborskiego.
01.10.2012 10:19:57 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
27.09.2012 10:44:44 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Świadczenie usług badawczych i ewaluacyjnych oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego i produktu finalnego w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
27.09.2012 10:31:35 Admin Administrator Edytowano artykuł Świadczenie usług badawczych i ewaluacyjnych oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego i produktu finalnego w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
24.09.2012 09:10:26 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł
20.09.2012 13:20:58 Wydział Budownictwa Dodany załącznik Decyzja- przeprowadzenie rury pod dnem rzeki Kisewy - Kębłowo Nowowiejskie do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
20.09.2012 12:51:52 Wydział Budownictwa Dodany załącznik Decyzja - linia kablowa 2x110 kV wraz kanalizacjami technicznymi relacji GPZ Lotnisko – Stacja Żarnowiec do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
20.09.2012 12:47:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Konsultacje programu współpracy na 2013 rok
20.09.2012 12:46:46 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Konsultacje programu współpracy na 2013 rok
20.09.2012 12:46:43 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Konsultacje programu współpracy na 2013 rok
20.09.2012 12:46:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Konsultacje programu współpracy na 2013 rok