Tu jesteś:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
19.07.2012 08:54:06 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 14/2012
19.07.2012 08:53:49 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 13/2012
19.07.2012 08:53:20 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 12/2012
19.07.2012 08:53:04 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 11/2012
19.07.2012 08:51:01 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 10/2012
19.07.2012 08:50:43 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 9/2012
19.07.2012 08:49:48 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 8/2012
19.07.2012 08:49:28 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 8/2012
19.07.2012 08:48:08 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 7/2012
19.07.2012 08:47:56 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 7/2012
19.07.2012 08:46:48 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 6/2012
19.07.2012 08:46:39 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 6/2012
19.07.2012 08:44:37 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 5/2012
19.07.2012 08:44:25 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 5/2012
19.07.2012 08:43:06 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 4/2012
19.07.2012 08:42:54 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 4/2012
19.07.2012 08:36:37 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 3/2012
19.07.2012 08:36:11 Admin Administrator Edytowano artykuł Zarządzenie Starosty nr 3/2012
19.07.2012 08:35:46 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 3/2012
19.07.2012 08:30:14 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 20/11
19.07.2012 08:30:01 Admin Administrator Edytowano artykuł Zarządzenie Starosty nr 20/11
16.07.2012 15:14:10 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
16.07.2012 14:41:19 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.
16.07.2012 14:38:16 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.9.2012 - z powodu rezygnacji z realizacji części 8 zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz usamodzielnianych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
16.07.2012 14:38:04 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.9.2012 - z powodu rezygnacji z realizacji części 8 zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz usamodzielnianych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
13.07.2012 12:45:31 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Opracowanie i uruchomienie projektów e-learningowych w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
13.07.2012 12:40:39 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
12.07.2012 13:27:59 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.8.2012 - z powodu przekroczeniem ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie czterech części ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej
12.07.2012 13:14:13 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.8.2012 - z powodu przekroczeniem ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie czterech części ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej
12.07.2012 09:54:07 Admin Administrator Edytowano artykuł Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego (poprzez zatrudnienie dwóch doradców zawodowych) uczniom w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12.07.2012 09:25:27 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu administracji publicznej dla pracowników samorządowych z Powiatu Lęborskiego w ramach projektu Kadra przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
11.07.2012 15:30:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Lębork: Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium poświęconego zmianom w prawodawstwie odnośnie kształcenia osób dorosłych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 15:30:36 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Lębork: Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium poświęconego zmianom w prawodawstwie odnośnie kształcenia osób dorosłych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 15:30:07 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Lębork: Zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium poświęconego zmianom w prawodawstwie odnośnie kształcenia osób dorosłych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 13:46:21 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
11.07.2012 13:17:57 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.7.2012 - z powodu braku ofert na 3 części w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej
11.07.2012 13:16:56 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.7.2012 - z powodu braku ofert na 3 części w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej
11.07.2012 13:15:57 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.6.2012 – z powodu przekroczenia ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.4.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji specjalisty ds. koordynacji zadań na rzecz strategii wdrażania projektu innowacyjnego i wstępnej wersji produktu
11.07.2012 13:14:00 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.6.2012 – z powodu przekroczenia ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.4.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji specjalisty ds. koordynacji zadań na rzecz strategii wdrażania projektu innowacyjnego i wstępnej wersji produktu
11.07.2012 13:09:37 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.
11.07.2012 13:09:09 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik z artykułu Wydruk publikacji Potrzeby edukacyjne dorosłych w powiecie lęborskim w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 13:09:02 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Wydruk publikacji Potrzeby edukacyjne dorosłych w powiecie lęborskim w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 13:07:56 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczącym pełnienia funkcji specjalisty ds. koordynacji zadań na rzecz strategii wdrażania projektu innowacyjnego i wstępnej wersji produktu.
11.07.2012 13:07:29 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Wydruk publikacji Potrzeby edukacyjne dorosłych w powiecie lęborskim w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
11.07.2012 12:59:19 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydruk publikacji Potrzeby edukacyjne dorosłych w powiecie lęborskim w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
06.07.2012 14:16:55 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: komputera przenośnego i oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego i tonera w ramach projektu innowacyjnego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
06.07.2012 14:16:43 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: komputera przenośnego i oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego i tonera w ramach projektu innowacyjnego pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej)
06.07.2012 13:05:26 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa materiałów promocyjnych w ramach innowacyjnego projektu pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
06.07.2012 13:05:08 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa materiałów promocyjnych w ramach innowacyjnego projektu pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
06.07.2012 13:04:22 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa materiałów promocyjnych w ramach innowacyjnego projektu pn. Droga do samodzielności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej