Tu jesteś:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
09.05.2012 14:12:05 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
08.05.2012 15:46:34 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Dostawa podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, kalkulatorów do realizacji zajęć wyrównawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:46:21 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Dostawa podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, kalkulatorów do realizacji zajęć wyrównawczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:35:56 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku do Trójmiasta w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:35:46 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik z artykułu Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku do Trójmiasta w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:35:20 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku do Trójmiasta w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:35:06 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku do Trójmiasta w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
08.05.2012 15:03:37 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku. Przedsięwzięcie stanowi element projektu p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
08.05.2012 15:00:33 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lęborku. Przedsięwzięcie stanowi element projektu p.n. Rewitalizacja centrum Lęborka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
07.05.2012 15:50:19 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Remont sali konferencyjnej nr 13 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku
07.05.2012 15:47:50 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Remont sali konferencyjnej nr 13 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku
07.05.2012 15:44:25 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Remont sali konferencyjnej nr 13 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku
07.05.2012 14:54:10 Admin Administrator Edytowano artykuł Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
30.04.2012 15:23:03 Wydział Budownictwa Dodany załącznik ZRID - ul. Spacerowa - Cewice - decyzja do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
27.04.2012 09:12:38 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji i egzaminów czeladniczych mistrzowskich lub równorzędnych w wybranych kilkunastu zawodach w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
26.04.2012 10:47:21 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:46:58 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:46:04 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:45:51 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:45:12 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:44:57 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:44:19 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:44:02 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:43:24 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:42:49 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:42:06 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:41:49 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:40:59 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 10:40:46 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
26.04.2012 07:11:10 Admin Administrator Edytowano artykuł Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
26.04.2012 07:10:37 Admin Administrator Edytowano artykuł Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
26.04.2012 07:09:03 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
24.04.2012 12:41:17 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, biurowych dla Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych)
24.04.2012 10:32:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
24.04.2012 10:32:08 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r.
24.04.2012 10:14:19 Admin Administrator Edytowano artykuł Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 30 marca 2012 r.
24.04.2012 08:12:54 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn. Kadra przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)
23.04.2012 14:13:13 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Druk i dostawa informatora dla absolwentów szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 pn. Szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe z Powiatu Lęborskiego
23.04.2012 13:46:42 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2011 rok
23.04.2012 13:46:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2011 rok
23.04.2012 09:31:17 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zatrudnienie nauczyciela/nauczycielki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku, który opracuje autorski program nauczania oraz przeprowadzi cykl 32 godzin zajęć pozalekcyjnych w zakresie biologii o rozszerzonej podstawie programowej dla klas drugich w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
23.04.2012 09:21:20 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XV/12
23.04.2012 09:21:12 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr XV/12
23.04.2012 09:20:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XIV/12
23.04.2012 09:20:28 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIV/12
23.04.2012 09:19:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XIII/11
23.04.2012 09:19:24 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr XIII/11
23.04.2012 09:18:21 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XII/11
20.04.2012 12:15:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Realizacja programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku w zakresie zapobiegania uzależnieniom, przemocy i przedwczesnemu wypadnięciu z systemu oświaty w ramach projektu Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20.04.2012 11:29:45 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa ankiet, kodeksów etycznych oraz folderów informacyjnych w ramach projektu pn. Kadra przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej)