Tu jesteś:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
02.02.2012 09:53:16 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:52:41 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:52:21 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:51:48 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:51:25 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:49:51 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:49:34 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:48:59 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:48:40 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:47:46 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:47:22 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:46:53 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:46:00 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:45:51 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/97/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:45:11 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:44:50 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/96/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:44:03 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:43:32 Admin Administrator Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:43:07 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:42:30 Admin Administrator Edytowano artykuł Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
02.02.2012 09:42:13 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIV/94/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
01.02.2012 13:16:21 Admin Administrator Edytowano artykuł Wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).
01.02.2012 08:58:33 Admin Administrator Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
01.02.2012 08:58:05 Admin Administrator Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
01.02.2012 08:57:26 Admin Administrator Edytowano artykuł Organizacje pozarządowe
01.02.2012 08:55:18 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO
01.02.2012 08:54:38 Admin Administrator Dodany nowy artykuł EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO
01.02.2012 08:31:14 Wydział Budownictwa Dodany załącznik Decyzja - budynek warsztatowy - Ługi do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
31.01.2012 12:51:42 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
31.01.2012 10:16:13 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE
31.01.2012 10:15:40 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE
31.01.2012 10:14:48 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE
31.01.2012 10:14:03 Admin Administrator Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE
31.01.2012 10:11:55 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE
31.01.2012 10:10:28 Admin Administrator Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE
30.01.2012 13:24:11 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i tonerów w ramach projektu TANDEMEM DO ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI
30.01.2012 13:08:59 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik z artykułu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i tonerów w ramach projektu TANDEMEM DO ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI
30.01.2012 13:08:18 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i tonerów w ramach projektu TANDEMEM DO ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI
30.01.2012 13:04:58 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i tonerów w ramach projektu TANDEMEM DO ŚWIETLANEJ PRZYSZŁOŚCI
30.01.2012 12:55:17 Admin Administrator Edytowano artykuł Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 12:54:50 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 12:54:25 Admin Administrator Edytowano artykuł Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 12:53:40 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydanie decyzji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów
30.01.2012 12:53:22 Admin Administrator Edytowano artykuł Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
30.01.2012 12:52:54 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
30.01.2012 12:52:34 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych nie objętych koncesją
30.01.2012 12:52:17 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydanie decyzji /koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie kopaliny pospolitej
30.01.2012 12:52:00 Admin Administrator Edytowano artykuł Przyjęcie dokumentacji geologicznych
30.01.2012 12:51:43 Admin Administrator Edytowano artykuł Uzgadnianie warunków rekultywacji
30.01.2012 12:51:26 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny.