Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
30.01.2012 12:51:08 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny
30.01.2012 12:50:55 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej
30.01.2012 12:50:38 Admin Administrator Edytowano artykuł Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
30.01.2012 12:50:11 Admin Administrator Usunięto artykuł Wniosek o udzielenie dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z kategorii Wydział Ochrony Środowiska
30.01.2012 12:49:48 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie decyzji w sprawie ustalania linii brzegowej
30.01.2012 12:49:21 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
30.01.2012 12:48:58 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód do celów energetycznych
30.01.2012 12:48:33 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
30.01.2012 12:48:09 Admin Administrator Edytowano artykuł Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych
30.01.2012 12:47:52 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków
30.01.2012 12:47:34 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych
30.01.2012 12:47:20 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych
30.01.2012 12:46:59 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie wód powierzchniowych
30.01.2012 12:46:42 Admin Administrator Edytowano artykuł Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
30.01.2012 12:46:12 Admin Administrator Edytowano artykuł Zasady w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Lęborskim.
30.01.2012 12:40:18 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje złóż kopalin, hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie.
30.01.2012 12:36:47 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
30.01.2012 12:34:08 Admin Administrator Edytowano artykuł Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
30.01.2012 12:33:54 Admin Administrator Edytowano artykuł Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
30.01.2012 12:25:55 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż
30.01.2012 12:13:46 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekty robót geologicznych
30.01.2012 12:11:16 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
30.01.2012 12:09:58 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Wydawanie pozwoleń zintegrowanych
30.01.2012 11:41:14 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 21/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
30.01.2012 11:30:43 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Protokół nr 72/2011
30.01.2012 11:29:10 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Protokół nr 72/2011
30.01.2012 11:03:44 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 11:03:39 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 11:03:33 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 11:03:27 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 11:03:15 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 11:03:12 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 10:57:28 Admin Administrator Edytowano artykuł Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu.
30.01.2012 10:53:13 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:53:08 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:53:01 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:52:51 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:52:48 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:47:05 Admin Administrator Edytowano artykuł Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:46:33 Admin Administrator Edytowano artykuł Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu
30.01.2012 10:43:47 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:43:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:43:30 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:43:20 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:43:04 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:42:56 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:42:53 Admin Administrator Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
30.01.2012 10:38:56 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydawanie Kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb wędką lub kuszą.
27.01.2012 14:12:40 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zatrudnienie nauczycieli nauczycielek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych w zakresie matematyki w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27.01.2012 14:08:40 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zatrudnienie nauczycieli nauczycielek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku, którzy opracują autorskie programy nauczania na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów uczennic oraz przeprowadzą cykl zajęć wyrównawczych w zakresie matematyki w ramach projektu pn. Tandemem do świetlanej przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego