Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
09.12.2011 14:09:23 Admin Administrator Edytowano artykuł Wicestarosta
09.12.2011 14:08:05 Admin Administrator Edytowano artykuł Starosta
09.12.2011 14:07:03 Admin Administrator Edytowano artykuł Starosta
09.12.2011 14:03:40 Admin Administrator Edytowano artykuł Wicestarosta
09.12.2011 14:02:23 Admin Administrator Edytowano artykuł Sekretarz Powiatu
09.12.2011 14:01:21 Admin Administrator Edytowano artykuł Skarbnik Powiatu
09.12.2011 14:00:07 Admin Administrator Edytowano artykuł Kierownik Biura Rady Powiatu
09.12.2011 13:58:44 Admin Administrator Edytowano artykuł Powiatowy Rzecznik Konsumenta
09.12.2011 13:57:45 Admin Administrator Edytowano artykuł Powiatowy Rzecznik Konsumenta
09.12.2011 13:53:29 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
09.12.2011 12:57:21 Admin Administrator Edytowano artykuł Główna Księgowa
09.12.2011 12:55:48 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Komunikacji
09.12.2011 12:54:17 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Budownictwa
09.12.2011 12:53:38 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Budownictwa
09.12.2011 12:51:19 Admin Administrator Edytowano artykuł Geodeta Powiatowy
09.12.2011 12:34:25 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
09.12.2011 12:33:49 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
09.12.2011 12:33:15 Admin Administrator Edytowano artykuł Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
09.12.2011 12:32:13 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
09.12.2011 12:31:26 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
09.12.2011 12:29:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
09.12.2011 12:26:44 Admin Administrator Edytowano artykuł Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
09.12.2011 12:24:39 Admin Administrator Edytowano artykuł Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
09.12.2011 12:22:20 Admin Administrator Edytowano artykuł Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji
09.12.2011 11:54:28 Admin Administrator Edytowano artykuł Lębork: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego Przyjaciele dzieci ulicy
09.12.2011 11:53:22 Admin Administrator Edytowano artykuł Lębork: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego Przyjaciele dzieci ulicy
09.12.2011 11:47:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Opracowanie, wykonanie, wdrożenie i serwisowanie platformy e-learningowej, a także dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego serwera i niezbędnego oprogramowania
09.12.2011 11:42:48 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: komputera przenośnego i oprogramowania oraz aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej
08.12.2011 11:47:07 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Bresler
08.12.2011 11:29:39 Admin Administrator Edytowano artykuł Ogłoszenie
08.12.2011 11:28:27 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
08.12.2011 11:28:11 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
08.12.2011 10:45:04 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz treningu aktywizacji zawodowej.
08.12.2011 10:41:05 Admin Administrator Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich.
07.12.2011 14:35:14 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa komputera przenośnego przystosowanego do pracy w warunkach niekorzystnych wraz z oprogramowaniem i przenośną drukarką atramentową
07.12.2011 14:33:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa komputera przenośnego przystosowanego do pracy w warunkach niekorzystnych wraz z oprogramowaniem i przenośną drukarką atramentową
07.12.2011 14:27:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa komputera przenośnego przystosowanego do pracy w warunkach niekorzystnych wraz z oprogramowaniem i przenośną drukarką atramentową
06.12.2011 13:35:04 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Organizacyjny
06.12.2011 13:34:27 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Finansowo-Budżetowy
06.12.2011 13:33:42 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Komunikacji
06.12.2011 13:32:35 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Budownictwa
06.12.2011 13:32:01 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydziału Geodezji
06.12.2011 13:31:02 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Ochrony Środowiska
06.12.2011 13:30:34 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
06.12.2011 13:29:57 Admin Administrator Edytowano artykuł Referat Bezpieczeństwa
06.12.2011 13:29:15 Admin Administrator Edytowano artykuł Referat Rozwoju i Promocji
06.12.2011 13:28:25 Admin Administrator Edytowano artykuł Biuro Rady Powiatu
06.12.2011 13:27:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Powiatowy Rzecznik Konsumentów
06.12.2011 13:27:45 Admin Administrator Edytowano artykuł Powiatowy Rzecznik Konsumentów
06.12.2011 13:25:54 Admin Administrator Edytowano artykuł Referat Programów Pomocowych