Tu jesteś:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
10.08.2011 14:10:45 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie trzydniowego spływu kajakowego z noclegiem i trzydniowego obozu przetrwania z noclegiem dla 30 uczestników i 2 opiekunów w ramach projektu Przyjaciele dzieci ulicy
10.08.2011 13:30:12 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej dla 30 uczestników projektu Przyjaciele dzieci ulicy - piłka siatkowa
10.08.2011 13:29:26 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej dla 30 uczestników projektu Przyjaciele dzieci ulicy - piłka siatkowa
10.08.2011 13:09:32 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć sportowych na sali gimnastycznej dla 30 uczestników projektu Przyjaciele dzieci ulicy - 2 części
10.08.2011 11:15:49 Admin Administrator Edytowano artykuł Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku
10.08.2011 09:58:24 Admin Administrator Edytowano artykuł INFORMATYZACJA ODGiK
09.08.2011 11:49:22 Admin Administrator Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/37/11 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011 roku
09.08.2011 11:48:41 Admin Administrator Edytowano artykuł UCHWAŁA NR V/36/11 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011 r.
09.08.2011 09:10:24 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty dróg powiatowych nr 1320G, 1317G i przebudowa drogi powiatowej nr 1323G"
08.08.2011 11:39:06 Admin Administrator Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
05.08.2011 14:33:43 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Wynik III Otwartego Konkursu Ofert na „Zabezpieczenie ratownicze imprez wraz z elementami promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu lęborskiego"
05.08.2011 14:28:18 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Rybackiej
05.08.2011 14:27:54 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zaproszenie na spotkanie Lokalnej Grupy Rybackiej
05.08.2011 12:48:31 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zespół Audytu i Kontroli
05.08.2011 12:47:36 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zespół Audytu i Kontroli
05.08.2011 12:46:28 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zespół Audytu i Kontroli
05.08.2011 12:45:47 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł
05.08.2011 07:32:31 zdp Lebork Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont mostu na rzece Łebie w ciagu ul. Aleja Wolności w Lęborku
05.08.2011 07:31:56 zdp Lebork Dodany załącznik Kosztorys ofertowy - zmiana do artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont mostu na rzece Łebie w ciagu ul. Aleja Wolności w Lęborku
05.08.2011 07:30:46 zdp Lebork Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont mostu na rzece Łebie w ciagu ul. Aleja Wolności w Lęborku
05.08.2011 07:30:38 zdp Lebork Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont mostu na rzece Łebie w ciagu ul. Aleja Wolności w Lęborku
04.08.2011 09:44:33 Admin Administrator Edytowano artykuł Regionalny Konkurs Grantowy
04.08.2011 09:41:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Regionalny Konkurs Grantowy
04.08.2011 09:41:05 Admin Administrator Edytowano artykuł Regionalny Konkurs Grantowy
04.08.2011 09:38:35 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Regionalny Konkurs Grantowy
03.08.2011 13:19:43 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Edmund Głombiewski
03.08.2011 13:18:13 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Edmund Głombiewski
03.08.2011 13:16:42 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Tomasz Tutak
03.08.2011 13:15:37 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Tomasz Tutak
03.08.2011 13:12:22 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zdzisław Henryk Chojnacki
03.08.2011 13:10:44 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zdzisław Henryk Chojnacki
03.08.2011 13:08:58 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Dariusz Więckowski
03.08.2011 13:07:38 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Dariusz Więckowski
03.08.2011 13:06:29 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Ryszard Wenta
03.08.2011 13:05:30 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Ryszard Wenta
03.08.2011 12:44:10 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Wiktor Tyburski
03.08.2011 12:43:16 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Wiktor Tyburski
03.08.2011 12:41:11 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska
03.08.2011 12:40:17 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska
03.08.2011 12:38:16 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Jacek Woronowicz
03.08.2011 12:37:21 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Jacek Woronowicz
03.08.2011 12:36:08 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Maciej Barański
03.08.2011 12:34:53 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Maciej Barański
03.08.2011 12:28:28 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Pruszak
03.08.2011 12:27:30 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Krzysztof Pruszak
03.08.2011 12:21:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Irena Sapińska
03.08.2011 12:20:45 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Irena Sapińska
03.08.2011 12:16:34 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zbigniew Jan Lewandowski
03.08.2011 12:15:23 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zbigniew Jan Lewandowski
03.08.2011 12:13:59 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Teresa Ossowska-Szara