Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
22.04.2011 10:17:26 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.
22.04.2011 10:16:55 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.
22.04.2011 09:25:56 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
21.04.2011 13:54:36 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
21.04.2011 12:01:25 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - audytora wewnętrznego
21.04.2011 11:06:11 Admin Administrator Edytowano artykuł Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
21.04.2011 09:42:16 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywanie kompetencji kluczowych
21.04.2011 09:01:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 09:01:03 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 09:00:34 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 09:00:26 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 09:00:19 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 08:46:17 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
21.04.2011 08:46:08 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
20.04.2011 15:14:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 18. Informacja o stanie zadłużenia powiatu na dzień 31.03.2011r. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:14:13 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w zapłacie podatku dochodowego. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:13:34 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 16. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:12:48 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 15. Zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON i NIP do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:12:20 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 14. Informacja o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2011roku. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:05:17 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 13. Uchwała Nr036/p118/D/II/11 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu powiatu Lęborskiego w latach 2011-2025. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 15:00:03 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 12. Uchwała Nr 194/p118/F/IV/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2011-2025 do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:56:48 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 11. Uchwała Nr 193/p118/P/II/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2011 rok oraz możliwości sfinansowa Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:55:32 Informatyk Starostwo Dodany załącznik 10. Uchwała Nr 026/p118/R/II/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2009 rok. do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:52:43 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:49:58 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:47:11 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:44:38 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:43:26 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:27:24 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:27:12 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:27:05 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:26:35 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 14:25:41 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Lębork: Udzielenie kredytu na finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 1 940 753 PLN
20.04.2011 13:10:44 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
20.04.2011 13:09:04 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Lębork: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, przy ul. Czołgistów 5
20.04.2011 11:08:04 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR 33/2011 Zarządu Powiatu Lęborskiego
20.04.2011 11:07:05 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 34
20.04.2011 11:06:56 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 34
20.04.2011 11:06:49 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 34
20.04.2011 11:06:39 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 34
20.04.2011 11:06:29 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 34
20.04.2011 11:05:41 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:05:33 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:05:21 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:05:13 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:05:05 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:04:37 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:04:23 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:04:12 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33
20.04.2011 11:03:56 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 33