Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
10.01.2011 08:43:43 Admin Administrator Usunięto artykuł WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁO UDZIELONE WSPARCIE FINANSOWE z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:39 Admin Administrator Usunięto artykuł Wykaz oferentów, którzy otrzymali dotację w 2009 r. na realizację zadań publicznych w drodze I Otwartego Konkursu Ofert z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:37 Admin Administrator Usunięto artykuł WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:33 Admin Administrator Usunięto artykuł Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w 2009 r. na realizację zadań publicznych w drodze I Otwartego Konkursu Ofert z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:30 Admin Administrator Usunięto artykuł Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację od dnia 01 marca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie placówek wsparcia dziennego o zasięgu p
10.01.2011 08:43:23 Admin Administrator Usunięto artykuł S t a r o s t a L ę b o r s k i ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:19 Admin Administrator Usunięto artykuł S t a r o s t a L ę b o r s k i ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:15 Admin Administrator Usunięto artykuł Starosta Lęborski ogłasza III Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dotacji z budżetu)
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:11 Admin Administrator Usunięto artykuł Ogłoszenie O Likwidacji Stowarzyszenia
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:07 Admin Administrator Usunięto artykuł Wykaz oferentów, którzy otrzymali dotację w 2008 r. na realizację zadań publicznych w drodze II Otwartego Konkursu Ofert
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:43:02 Admin Administrator Usunięto artykuł OGŁOSZENIE WYNIKÓW W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWE
10.01.2011 08:42:58 Admin Administrator Usunięto artykuł Program PFRON dla beneficjentów: zakładów opieki zdrowotnej, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych, gmin, powiatów.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:42:54 Admin Administrator Usunięto artykuł Wykaz podmiotów ubiegających się o dotację w 2008 r. na realizację zadań w drodze II Otwartego Konkursu Ofert
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:42:48 Admin Administrator Usunięto artykuł ORGANIZACJE, KTÓRE UBIEGAŁY SIĘ O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTU
10.01.2011 08:42:41 Admin Administrator Usunięto artykuł WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU POWIATU LĘBORSKIEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMYWANIA 1% PODATKU z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:28:21 Admin Administrator Usunięto artykuł Ankieta dla Organizacji Pozarządowych w województwie pomorskim 2007 – diagnoza
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:28:16 Admin Administrator Usunięto artykuł Starosta Lęborski informuje, iż w terminie do dnia 03.12.2007 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:28:11 Admin Administrator Usunięto artykuł Starosta Lęborski ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:28:07 Admin Administrator Usunięto artykuł Ogłoszenie - Starosta Lęborski ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dotacji z budżetu)
z kategorii Organizacje pozarządo
10.01.2011 08:28:00 Admin Administrator Usunięto artykuł PILNY KOMUNIKAT dla organizacji pozarządowych,
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:54 Admin Administrator Usunięto artykuł Komunikat dla organizacji pozarządowych
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:48 Admin Administrator Usunięto artykuł IV Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dotacja z budżetu) został rozstrzygnięty.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:43 Admin Administrator Usunięto artykuł Starosta Lęborski informuje, iż w dniu 01.06.2007 r. odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:38 Admin Administrator Usunięto artykuł Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2007 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:29 Admin Administrator Usunięto artykuł Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert na realizacje w 2007 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:23 Admin Administrator Usunięto artykuł Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2007 r. zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:16 Admin Administrator Usunięto artykuł Ogłoszenie - IV Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dotacja z budżetu)
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:07 Admin Administrator Usunięto artykuł Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Lęborskiego na realizację zadań publicznych w 2006 roku.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:27:00 Admin Administrator Usunięto artykuł Starosta Lęborski informuje, iż na I Otwarty Konkurs Ofert w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Lęborku jedna oferta.
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:26:55 Admin Administrator Usunięto artykuł Ogłoszenie - II Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:26:43 Admin Administrator Usunięto artykuł "Przygotowanie do roli macierzyństwa"
z kategorii Organizacje pozarządowe
10.01.2011 08:26:34 Admin Administrator Usunięto artykuł Ewidencja stowarzyszeń Powiatu Lęborskiego
z kategorii Organizacje pozarządowe
07.01.2011 14:13:36 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Organizacje pozarządowe
07.01.2011 14:13:15 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Organizacje pozarządowe
07.01.2011 14:13:11 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Organizacje pozarządowe
07.01.2011 14:12:57 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Organizacje pozarządowe
07.01.2011 14:11:38 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Organizacje pozarządowe
07.01.2011 10:43:35 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń - prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki legalizacyjne, nalepki kontrolne
07.01.2011 10:22:13 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 28/10
07.01.2011 10:21:57 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 28/10
07.01.2011 10:20:55 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 26/10
07.01.2011 10:20:43 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 26/10
07.01.2011 10:19:58 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 24/10
07.01.2011 10:19:42 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 24/10
07.01.2011 10:14:23 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 23/10
07.01.2011 10:14:08 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 23/10
07.01.2011 10:12:23 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 22/10
07.01.2011 10:12:09 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 22/10
07.01.2011 10:10:35 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Starosty nr 21/10
07.01.2011 10:09:45 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Zarządzenie Starosty nr 21/10