Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
11.06.2010 08:20:04 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:19:19 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:18:01 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:17:17 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:16:31 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:15:36 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:14:15 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:13:37 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:12:47 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/310/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:12:12 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/310/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:10:54 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:10:27 Admin Administrator Edytowano artykuł Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:08:24 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/309/10 Rady Powiatu Lęborskiego
11.06.2010 08:07:59 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XLI/308/10 Rady Powiatu Lęborskiego
10.06.2010 13:32:44 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o zawarciu umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe dróg powiatowych
10.06.2010 13:30:27 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o zawarciu umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej wytwarzanej na gorąco
09.06.2010 13:50:47 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
09.06.2010 11:39:23 zdp Lebork Dodany załącznik Korekta proj. umowy do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
09.06.2010 11:38:45 zdp Lebork Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
08.06.2010 15:08:17 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych
08.06.2010 15:07:57 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych
08.06.2010 14:34:08 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
08.06.2010 14:19:37 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w kierunku Bibliotekoznawstwo
08.06.2010 14:18:46 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w kierunku Bibliotekoznawstwo
08.06.2010 14:16:45 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w kierunku Bibliotekoznawstwo
08.06.2010 13:29:35 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
08.06.2010 08:45:14 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
04.06.2010 10:37:17 Admin Administrator Edytowano artykuł ePUAP - Cyfrowy Urząd
04.06.2010 10:32:17 Admin Administrator Edytowano artykuł ePUAP - Cyfrowy Urząd
04.06.2010 10:23:06 Admin Administrator Edytowano artykuł
04.06.2010 10:20:38 Admin Administrator Dodany nowy artykuł
04.06.2010 10:15:16 Admin Administrator Edytowano artykuł Składanie wniosków o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną
04.06.2010 10:14:30 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Składanie wniosków o wydanie prawa jazdy drogą elektroniczną
04.06.2010 10:12:11 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Odbiór dokumentu
02.06.2010 10:46:14 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania
02.06.2010 09:31:35 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
01.06.2010 13:30:19 zdp Lebork Usunięty załącznik Specyfikacja techniczna z artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:30:05 zdp Lebork Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:30:02 zdp Lebork Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:29:29 zdp Lebork Dodany załącznik Projekt Umowy do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:29:05 zdp Lebork Dodany załącznik Formularze do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:28:32 zdp Lebork Dodany załącznik SIWZ do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:28:14 zdp Lebork Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:27:51 zdp Lebork Usunięty załącznik oGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:27:26 zdp Lebork Dodany załącznik oGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM do artykułu przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 13:26:02 zdp Lebork Dodany nowy artykuł przetarg nieograniczony na Remont drogi powiatowej nr 1304G Charbrowski Bór - Krakulice
01.06.2010 08:56:50 zdp Lebork Dodany załącznik Wybór najkorzystniejszej oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe dróg powiatowych
01.06.2010 07:51:56 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Przeprowadzenie cyklu szkoleń mających na celu unowocześnienie procesu edukacji w lęborskich placówkach oświatowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych ICT wraz z zakupem i wdrożeniem pakietu systemowego elektronicznego dziennika oraz platformy edukacyjnej w ramach projektu pn. Powiat lęborski na drodze usprawniania i udoskonalania oświaty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4. Wysoko wyspecjalizowane kadry systemu oświaty
28.05.2010 11:18:09 Admin Administrator Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania
28.05.2010 11:15:56 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania