Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
18.09.2009 12:33:19 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych i ich członków w ramach projektu pn.: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
18.09.2009 09:41:37 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na organizację i przeprowadzenie szkoleń
18.09.2009 09:38:20 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na organizację i przeprowadzenie szkoleń
18.09.2009 09:36:53 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na organizację i przeprowadzenie szkoleń
17.09.2009 14:08:31 Admin Administrator Dodany załącznik Wniosek - Zakład Odzieżowy - Lębork do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
17.09.2009 13:45:22 Admin Administrator Dodany załącznik Wniosek - Farma Siłowni Wiatrowych - Wicko do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
17.09.2009 13:42:07 Admin Administrator Dodany załącznik Wniosek wycofany - umorzenie - Zakład Odziezowy Lębork do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
15.09.2009 13:42:56 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
15.09.2009 09:27:49 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU publicznych na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim
14.09.2009 10:04:45 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej – zatrudnienie specjalisty ds. rachunkowości w NGO
14.09.2009 10:03:17 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Udzielanie porad osobom i podmiotom sektora ekonomii społecznej – zatrudnienie specjalisty ds. rachunkowości w NGO
14.09.2009 09:42:19 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł UDZIELANIE PORAD OSOBOM I PODMIOTOM SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZATRUDNIENIE SPECJALISTY DS. PRAWNYCH, SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI W NGO, SPECJALISTY DS. PROMOCJI, MARKETINGU ORAZ ZARZĄDZANIA W NGO w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską
11.09.2009 14:45:14 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
11.09.2009 14:38:07 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Zarządu do artykułu Uchwała Nr 267/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:37:48 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 267/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:37:02 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Zarządu do artykułu Uchwała Nr 266/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:36:33 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 266/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:35:27 Admin Administrator Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 264/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:35:01 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 264/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:33:53 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Zarządu do artykułu Uchwała Nr 262/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:32:56 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 262/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:32:07 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Zarzadu do artykułu Uchwała Nr 261/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:31:24 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 261/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:26:04 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt do artykułu Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:25:38 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt do artykułu Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:25:03 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:23:49 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:22:57 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt do artykułu Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:22:33 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
11.09.2009 14:18:28 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 170/2009
11.09.2009 14:18:13 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 170/2009
11.09.2009 14:17:19 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 169/2009
11.09.2009 14:15:39 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 169/2009
11.09.2009 14:15:03 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 168/2009
11.09.2009 14:14:45 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 168/2009
11.09.2009 14:14:26 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 167/2009
11.09.2009 14:14:11 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 167/2009
11.09.2009 14:13:47 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 166/2009
11.09.2009 14:13:36 Wydział Budownictwa Dodany załącznik do artykułu PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
11.09.2009 14:13:30 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 166/2009
11.09.2009 14:12:54 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 165/2009
11.09.2009 14:12:43 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 165/2009
11.09.2009 14:12:00 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół do artykułu Protokół nr 164/2009
11.09.2009 14:11:33 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół nr 164/2009
11.09.2009 14:09:23 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt uchwały Zarzadu do artykułu Projekt uchwały Zarzadu - 267
11.09.2009 14:09:01 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Zarzadu - 267
11.09.2009 14:08:10 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt uchwały Zarzadu do artykułu Projekt uchwały Zarzadu - 266
11.09.2009 14:07:40 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Zarzadu - 266
11.09.2009 14:07:08 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt uchwały Zarzadu do artykułu Projekt uchwały Zarzadu - 264
11.09.2009 14:06:46 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt uchwały Zarzadu - 264