Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
20.08.2009 08:54:32 Admin Administrator Dodany załącznik załącznik nr 1 do uchwały XXXI-237-09 do artykułu Tryby i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski
20.08.2009 08:53:16 Admin Administrator Dodany załącznik załącznik nr 1 do uchwały XXXI-237-09 do artykułu Tryby i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski
20.08.2009 08:51:27 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Tryby i zasady przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski
20.08.2009 08:21:09 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:48:43 Informatyk Starostwo Dodany załącznik skonsolidowany bilans Powiatu Lęborskiego wg stanu na 31-12-2008 rok. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:47:19 Informatyk Starostwo Dodany załącznik informacja o stanie mienia komunalnego do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:45:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:45:14 Informatyk Starostwo Dodany załącznik sprawozdanie Rb Z za 2007 rok do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:44:45 Informatyk Starostwo Dodany załącznik sprawozdanie Rb NDS za 2007 rok; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:44:24 Informatyk Starostwo Dodany załącznik zestawienie zaciągniętych kredytów - zadłużenie Powiatu Lęborskiego wg stanu na 30.06.2009 roku do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:44:16 Informatyk Starostwo Dodany załącznik prognoza długu na okres kredytowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 178/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:44:03 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok, w której określone zostały kwoty kredytu, cel kredytu oraz źródła spłaty do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:43:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr 099/p118/K/II/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu w kwocie 4 600 000 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:42:55 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr 221/p118/D/II/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prog Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:42:37 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr 220/p118/P/II/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok wraz Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:42:22 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr 022/p118/R/II/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2008 rok do artyku Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:42:00 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr 098/p118/R/II/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za 2007 rok do arty Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:41:40 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lęborskiego do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:41:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIII/240/05 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 lipca 2005 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Lęborskiego do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:41:15 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr II/9/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu Lęborskiego; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:40:51 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Uchwała Nr II/7/06 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Lęborskiego; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:40:39 Informatyk Starostwo Dodany załącznik zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:40:07 Informatyk Starostwo Dodany załącznik zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:39:43 Informatyk Starostwo Dodany załącznik decyzja w sprawie nadania numeru NIP; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 15:39:23 Informatyk Starostwo Dodany załącznik zaświadczenie o nadaniu numeru REGON; do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 14:53:36 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 14:46:22 Informatyk Starostwo Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVI/191/08 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
18.08.2009 08:08:41 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Specyfijacja oraz załączniki do artykułu Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy CEWICE, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy CEWICE
18.08.2009 08:04:09 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik Specyfijacja oraz załączniki z artykułu Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy CEWICE, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy CEWICE
17.08.2009 16:23:02 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 154/2009 do artykułu Protokół Nr 154/2009
17.08.2009 16:20:50 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 158/2009 do artykułu Protokół Nr 158/2009
17.08.2009 16:20:39 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 158/2009
17.08.2009 16:20:07 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 157/2009 do artykułu Protokół Nr 157/2009
17.08.2009 16:19:54 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 157/2009
17.08.2009 16:19:31 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 156/2009 do artykułu Protokół Nr 156/2009
17.08.2009 16:19:05 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 156/2009
17.08.2009 16:18:28 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 155/2009 do artykułu Protokół Nr 155/2009
17.08.2009 16:18:16 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 155/2009
17.08.2009 16:17:50 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 154/2009
17.08.2009 16:17:18 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 153/2009 do artykułu Protokół Nr 153/2009
17.08.2009 16:17:00 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 153/2009
17.08.2009 16:16:22 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 152/2009 do artykułu Protokół Nr 152/2009
17.08.2009 16:16:08 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 152/2009
17.08.2009 16:15:18 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 151/2009 do artykułu Protokół Nr 151/2009
17.08.2009 16:14:54 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 151/2009
17.08.2009 16:13:58 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 150/2009 do artykułu Protokół Nr 150/2009
17.08.2009 16:13:43 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 150/2009
17.08.2009 16:12:50 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 149/2009 do artykułu Protokół Nr 149/2009
17.08.2009 16:12:33 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 149/2009
17.08.2009 16:11:28 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 148/2009 do artykułu Protokół Nr 148/2009