Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
17.08.2009 16:10:50 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 148/2009
17.08.2009 16:03:19 Admin Administrator Dodany załącznik załącznik do UCHWAŁY do artykułu UCHWAŁA NR XXI/161/08 Rady Powiatu Lęborskiego
17.08.2009 15:55:54 Admin Administrator Dodany załącznik UCHWAŁA NR do artykułu UCHWAŁA NR XXI/161/08 Rady Powiatu Lęborskiego
17.08.2009 15:52:49 Admin Administrator Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXI/161/08 Rady Powiatu Lęborskiego
17.08.2009 15:52:19 Admin Administrator Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXI/161/08 Rady Powiatu Lęborskiego
14.08.2009 15:52:46 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:48:09 Informatyk Starostwo Dodany załącznik do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:48:01 Informatyk Starostwo Dodany załącznik URPL XXIX-215-09 zal 4 do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:47:51 Informatyk Starostwo Dodany załącznik URPL XXIX-215-09 zal 3 do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:47:42 Informatyk Starostwo Dodany załącznik URPL XXIX-215-09 zal 2 do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:47:31 Informatyk Starostwo Dodany załącznik URPL XXIX-215-09 zal 1 do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:46:46 Informatyk Starostwo Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXIX/215/09 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2009 rok do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:45:23 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:42:51 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPRAWOZDANIE Rb-Z za okres od początku roku do dnia 31 gru 2008 r. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:26:25 Informatyk Starostwo Dodany załącznik KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 gru 2008 r. do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
14.08.2009 15:22:54 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy WICKO, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy WICKO
14.08.2009 15:22:23 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy WICKO, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy WICKO
14.08.2009 15:19:34 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Specyfijacja oraz załączniki do artykułu Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy CEWICE, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy CEWICE
14.08.2009 15:18:48 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Wykonanie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla obszaru gminy CEWICE, województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy CEWICE
13.08.2009 15:32:11 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ i załączniki do artykułu Przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu „Lider wiejski"
13.08.2009 15:31:46 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach projektu „Lider wiejski"
13.08.2009 15:29:00 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Zał. Nr 2 - do SIWZ do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:28:45 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik Zał. Nr 2 - do SIWZ - oferta z artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:28:39 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Zał. Nr 2 - do SIWZ - oferta do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:28:26 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Zał. Nr 1 - do SIWZ - oferta do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:28:09 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ do artykułu Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:27:45 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Lęborskiego w kwocie 4 600 000 PLN
13.08.2009 15:22:41 Informatyk Starostwo Dodany załącznik rysunki 2-8 do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:21:16 Informatyk Starostwo Dodany załącznik rysunek 1 do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:20:14 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:18:48 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Projekt techniczny do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:17:29 Informatyk Starostwo Dodany załącznik kosztorys do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:16:49 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Wykaz robót do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:16:31 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SIWZ oraz załaczniki do artykułu Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
13.08.2009 15:16:09 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Przebudowa parkingu i placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ulicy Czołgistów 5
12.08.2009 11:06:46 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Ochrony Środowiska
12.08.2009 11:05:48 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Ochrony Środowiska
12.08.2009 11:04:13 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Ochrony Środowiska
12.08.2009 09:55:57 Admin Administrator Edytowano artykuł Wydział Ochrony Środowiska
12.08.2009 09:36:02 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
12.08.2009 09:24:22 Admin Administrator Edytowano artykuł Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
11.08.2009 07:25:26 zdp Lebork Dodany załącznik ogłoszenie o wynikach do artykułu Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzonejoraz oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Aleja Wolności w Lęborku
10.08.2009 10:30:28 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 250/09 do artykułu Uchwała Nr 250/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:29:56 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 250/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:29:02 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 249/09 do artykułu Uchwała Nr 249/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:28:27 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 249/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:27:56 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 248/09 do artykułu Uchwała Nr 248/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:27:21 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 248/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:26:35 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 247/09 do artykułu Uchwała Nr 247/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
10.08.2009 10:26:11 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 247/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego