Tu jesteś:
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454
Data Redaktor Zmiana
14.05.2009 15:26:42 Informatyk Starostwo Dodany załącznik FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 15:26:32 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY z artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 15:26:17 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 15:25:59 Informatyk Starostwo Usunięty załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 11:29:05 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 145/2009 do artykułu Protokół Nr 145/2009
14.05.2009 11:28:37 Admin Administrator Usunięty załącznik Protokół Nr 145/2009 z artykułu Protokół Nr 145/2009
14.05.2009 11:25:07 Admin Administrator Dodany załącznik Protokół Nr 146/2009 do artykułu Protokół Nr 146/2009
14.05.2009 11:23:28 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Protokół Nr 146/2009
14.05.2009 11:21:34 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 215/09 do artykułu Uchwała Nr 215/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:20:56 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 215/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:20:05 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 214/09 do artykułu Uchwała Nr 214/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:19:30 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 214/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:18:35 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 213/09 do artykułu Uchwała Nr 213/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:18:00 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 213/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:17:17 Admin Administrator Dodany załącznik Uchwała Nr 212/09 do artykułu Uchwała Nr 212/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:15:21 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 212/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 11:13:00 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt Uchwały Zarządu - 215 do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 215
14.05.2009 11:12:21 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu - 215
14.05.2009 11:11:34 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt Uchwały Zarządu - 214 do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 214
14.05.2009 11:10:51 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu - 214
14.05.2009 11:08:05 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt Uchwały Zarządu - 213 do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 213
14.05.2009 11:07:19 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu - 213
14.05.2009 11:05:38 Admin Administrator Dodany załącznik Projekt Uchwały Zarządu - 212 do artykułu Projekt Uchwały Zarządu - 212
14.05.2009 11:04:16 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Projekt Uchwały Zarządu - 212
14.05.2009 08:24:01 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego
14.05.2009 08:19:11 Informatyk Starostwo Dodany załącznik FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 08:16:52 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Wzór Umowy do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 08:15:57 Informatyk Starostwo Dodany załącznik FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 08:15:39 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
14.05.2009 08:14:23 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Lębork: Pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego.
13.05.2009 12:07:30 Admin Administrator Dodany załącznik Wersja PDF do artykułu Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , Położenie nieruchomości: Obręb: Małoszyce Gmina Nowa Wieś Lęborska
13.05.2009 12:06:03 Admin Administrator Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego , Położenie nieruchomości: Obręb: Małoszyce Gmina Nowa Wieś Lęborska
11.05.2009 16:32:58 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Projekt - UMOWA na świadczenie obsługi księgowej projektu do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji Asystenta ds. rozliczeń oraz prowadzenie obsługi księgowej w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim
11.05.2009 16:32:35 Informatyk Starostwo Dodany załącznik Projekt -UMOWA na świadczenie usług dla Asystenta ds. rozliczeń projektu do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji Asystenta ds. rozliczeń oraz prowadzenie obsługi księgowej w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim
11.05.2009 16:31:23 Informatyk Starostwo Dodany załącznik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do artykułu Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji Asystenta ds. rozliczeń oraz prowadzenie obsługi księgowej w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim
11.05.2009 16:30:36 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji Asystenta ds. rozliczeń oraz prowadzenie obsługi księgowej w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim
11.05.2009 14:57:06 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G od drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Steknica do m. Szczenurze długości 3,000km
08.05.2009 14:28:42 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie Lęborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
08.05.2009 14:27:28 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie Lęborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
08.05.2009 08:48:39 Informatyk Starostwo Dodany nowy artykuł Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów
05.05.2009 15:28:41 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł Nabór na wolne stanowisko kierownicze - audytora wewnętrznego
05.05.2009 10:48:56 Admin Administrator Edytowano artykuł Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze
05.05.2009 10:47:30 Admin Administrator Edytowano artykuł Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze
05.05.2009 10:45:32 Admin Administrator Edytowano artykuł Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze
04.05.2009 16:00:44 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń językowych w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie Lęborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
04.05.2009 15:59:52 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie Lęborskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
30.04.2009 13:50:22 Admin Administrator Dodany załącznik Z E S T A W I E N I E Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego m. Szczenurze do artykułu Lębork: Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego
30.04.2009 13:49:23 Admin Administrator Dodany załącznik Z E S T A W I E N I E Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze – granica Powiatu Lęborskiego m. SARBSK do artykułu Lębork: Przebudowa drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego
30.04.2009 13:07:40 Informatyk Starostwo Z kategorii Nabór pracowników do kategorii Zamówienia publiczne został przeniesiony artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi na pełnienie fukcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1306G długości 10,780km na trasie Szczenurze - granica Powiatu Lęborskiego
30.04.2009 11:41:31 Informatyk Starostwo Edytowano artykuł ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LĘBORKU